Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 42
Thông tin chi tiết:
Kim Thị Thúy Hân
Họ và tên Kim Thị Thúy Hân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Cao đẳng mầm non
Thuộc về bộ phận Tổ khối chồi
Email kimthithuyhan92@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ