Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 42
Thông tin chi tiết:
Kiem Thi Soc Kha
Họ và tên Kiem Thi Soc Kha
Ngày tháng năm sinh 01/01/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Học hàm, học vị Cao đang mam non
Trình độ Cao đẳng mầm non
Điện thoại 0357192083
Email kiemthisockha@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Kiêm Thị Sóc Kha

Sinh năm 1983

Chức vụ: Pho hieu truong